Boy visits volcanoBoy visits volcano, originally uploaded by zztype.